Satılık adalet

Genel başkanımız Sayın Nuri Çelebi adalet üzerine açıklamalarda bulundu.

 

Nedir adalet ?

Hukuk mu, mahkeme mi, yargılanmak mı ?

Adalet bunlardan ibaret bir şey değildir.

Adalet bir devletin temel taşıdır.

Adalet kutsaldır. Ekmek gibi Kur'an gibi.

Adalet Allah hazretlerinin isimlerindendir.

Adalet mahkeme duvarlarına sığdırılamayacak kadar büyük bir konudur.

Adalet büyük devlet olmanın en büyük belirtisidir.

Adalette yapılacak hile terazide yapılan hile gibidir.

Adalet,  yargılayanın  kararını etkileyecek her türlü yönlendirme, baskı altında bırakma gibi unsurlardan uzak tutulmalıdır.

Ülkemizde ise bu durum maalesef arzu edilen noktada değildir.

Daha gerçekçi konuşmak gerekirse adamı olan herkes adalete müdahele edebilmektedir.

 

Adalet sistemi topyekün yeniden inşa edilmelidir.

Şöyleki;

Yargılayanın ceza verme yetkisi olmamalıdır.

Yargılayan ve ceza veren aynı kişi olursa adaletten bahsetmek asla mümkün olamayacaktır.

Yargılayan, sadece  vuku bulmuş olayları raporlayıp dosyayı  en az üç farklı ve bağımsız ceza takdir komisyonlarına gönderecektir. Bu komisyonlar dosyada hiçbir sanığın ismini  göremeyeceklerdir. Başka bir deyişle bu komisyon TCK maddelerine göre ceza takdir edecek ama kime ceza takdir ettiklerini bilmeyeceklerdir.

Son olarak dosya nihai ceza makamına iletilecek.

Bu makam da aynı şekilde sanık isimlerini göremeyecek ve kendilerinden önce en az üç ceza takdir komisyonun takdir etmiş olduğu cezanın altında ya da üstünde ceza verme yetkisi bulunmayacaktır.

Bu uygulama adaleti asla satın alınamaz hale getirecektir. Dahası son derece hızlı ve kesin sonuç sağlayacaktır.

Tabi ki bu önerimizin üzerinde iyileştirmeler, eklemeler ya da çıkartmalar yapılabilir.

Ancak olması gereken budur.

Al Sancak Partisi iktidarında arzu ettiğimiz bu adalet sisteminin inşası için tüm gücümüz  ile mücadele edeceğiz.