Misyonumuz

Misyonumuz

Bizler asırlardır üç kıtaya hükmetmiş ecdadın torunlarıyız. Al Sancak Partisi olarak topraklarımıza bağlılığımızla, ilmek ilmek emek işleyerek ülkemizin şahlanışına vesile olacağız.Atalarımız Osmanlı'nın kaybolmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerini tekrar yaşatma gayretiyle halkımız ile bu kutlu davada buluşuyoruz.

Kökleri bu coğrafyaya bağlı tüm bireyler için geçerli olan Vatan ve Millet gayesi içerisinde birlik olmak şahsi birer sorumluluk olduğunu biliyoruz. Halkımızın sorunlarına çözüm bulmak, taleplerini yerine getirmek bizim sorumluluğumuzdur.

Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bireylerin özgür ve refah içinde yaşamaları için, Vatan ve Millet gayesi çerçevesinde Al Sancak altında toplandık. Birbirimizden güç alarak bu kutlu davamızı halkımızın emirleri doğrultusunda, Vatanımızın çıkarları uğruna sürdüreceğiz.
Gayesi Vatan Millet olan tüm dostlarımızla saf tutmak , hep birlikte ülkemizin yüküne ortak olmak tek arzumuz.